Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο

Τα μηνύματα είναι πάντοτε κρυπτογραφημένα

Τα μηνύματα αποθηκεύονται στους διακομιστές του ProtonMail σε κρυπτογραφημένη μορφή. Επίσης, μεταδίδονται κρυπτογραφημένα μεταξύ των διακομιστών μας και των συσκευών των χρηστών. Τα μηνύματα μεταξύ χρηστών του ProtonMail μεταδίδονται επίσης σε κρυπτογραφημένη μορφή διαμέσου τους ασφαλούς δικτύου διακομιστών μας. Καθόσον τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα σε κάθε βήμα, ο κίνδυνος υποκλοπής των μηνυμάτων εξαλείφεται σε μεγάλο βαθμό.

 

Μηδενική Πρόσβαση στα Δεδομένα Χρήστη

Τα κρυπτογραφημένα δεδομένα σας δεν είναι προσβάσιμα σε εμάς

Η αρχιτεκτονική μηδενικής πρόσβασης του ProtonMail σημαίνει ότι τα δεδομένα σας είναι κρυπτογραφημένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε είναι μη προσπελάσιμα από εμάς. Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται στην πλευρά του πελάτη χρησιμοποιώντας κλειδί κρυπτογράφησης στο οποίο δεν έχουμε πρόσβαση. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε την τεχνική ικανότητα να αποκρυπτογραφούμε τα μηνύματά σας και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να παραδώσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους. Με το ProtonMail, η ιδιωτικότητα δεν είναι απλώς μια υπόσχεση, αλλά εξασφαλίζεται μαθηματικά. Για τον λόγο αυτό, δεν μπορούμε επίσης να πραγματοποιήσουμε ανάκτηση δεδομένων. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, δεν μπορούμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα σας.

Demo showing email cryptography Κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο σημαίνει ότι κανείς άλλος πέραν του παραλήπτη δεν θα μπορεί να διαβάσει το μήνυμα

 

Κρυπτογράφηση ανοικτού κώδικα

Δοκιμασμένοι στον χρόνο και έμπιστοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης

Χρησιμοποιούμε μόνο ασφαλείς υλοποιήσεις των AES και RSA, σε συνδυασμό με το OpenPGP. Επιπλέον, όλες οι κρυπτογραφικές βιβλιοθήκες που χρησιμοποιούμε είναι ανοικτού κώδικα. Με την χρήση βιβλιοθηκών ανοικτού κώδικα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης που χρησιμοποιούμε δεν περιέχουν κρυφά backdoors. Το λογισμικό ανοικτού κώδικα του ProtonMail έχει ελεγχθεί διεξοδικά από ειδικούς ασφαλείας από ολόκληρο τον κόσμο ώστε να διασφαλίζονται τα υψηλότερα επίπεδα προστασίας.

Μάθετε περισσότερα για το ProtonMail και τον Ανοικτό Κώδικα

Χρησιμοποιώντας βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης ανοικτού κώδικα, μπορούμε να βοηθήσουμε στην προστασία από τις κερκόπορτες που έχουν σχεδιαστεί για να θέτουν σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα σας.

 

Με έδρα στην Ελβετία

Με έδρα στην Ελβετία

Όλα τα δεδομένα χρήστη προστατεύονται από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Πράξη περί Προστασίας Δεδομένων (DPA) και από την Ελβετική Ομοσπονδιακή Διάταξη περί Προστασίας Δεδομένων (DPO), τα οποία παρέχουν την ισχυρότερη προστασία της ιδιωτικότητας στον κόσμο τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τις επιχειρήσεις. Δεδομένου ότι το ProtonMail βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας των ΗΠΑ και της ΕΕ, μόνο η δικαστική απόφαση του Δικαστηρίου του Καντονίου της Γενεύης ή του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορεί να μας υποχρεώσει να παρέχουμε τις εξαιρετικά περιορισμένες πληροφορίες χρήστη που διαθέτουμε.

Μάθετε περισσότερα

 

Ασφάλεια Επιπέδου Hardware

Πλήρης κρυπτογράφηση δίσκων και αποθηκευτικού χώρου σε προστατευμένα κέντρα δεδομένων

Έχουμε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο του δικού μας υλικού διακομιστή σε διάφορες τοποθεσίες εντός της Ελβετίας έτσι ώστε τα δεδομένα σας να μην πηγαίνουν ποτέ στο cloud. Τα κέντρα δεδομένων μας βρίσκονται σε εξαιρετικά ασφαλείς τοποθεσίες, που απαιτούν βιομετρική πρόσβαση. Αυτό προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας, εξασφαλίζοντας ότι τα κρυπτογραφημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι εύκολα προσβάσιμα σε τρίτους. Σε επίπεδο συστήματος, οι διακομιστές μας χρησιμοποιούν πλήρως κρυπτογραφημένους σκληρούς δίσκους με πολλαπλά επίπεδα κωδικού πρόσβασης, ώστε να διατηρείται η ασφάλεια των δεδομένων, ακόμη και αν οι διακομιστές μας έχουν κατασχεθεί.

 

Όλοι οι διακομιστές και η δικτυακή κίνηση του ProtonMail είναι κρυπτογραφημένη

Ανώνυμος

Χωρίς παρακολούθηση ή καταγραφή ταυτοποιήσιμων προσωπικών δεδομένων

Σε αντίθεση με ανταγωνιστικές υπηρεσίες, δεν αποθηκεύουμε πληροφορίες παρακολούθησης. Από προεπιλογή, δεν καταγράφουμε μεταδεδομένα, όπως οι διευθύνσεις IP που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση στους λογαριασμούς. Καθώς δεν έχουμε τρόπο να διαβάζουμε κρυπτογραφημένα email, δεν προσφέρουμε στοχευμένες διαφημίσεις. Για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών, το ProtonMail δεν απαιτεί την καταχώριση προσωπικών δεδομένων κατά την εγγραφή.

 

Αυτοκαταστρεφόμενα Μηνύματα

Με το ProtonMail, τα email δεν είναι πλέον "εφ'όρου ζωής"

Μπορείτε προαιρετικά να ορίσετε χρόνο λήξης στα κρυπτογραφημένα email του ProtonMail, ώστε να διαγράφονται αυτόματα με την λήξη τους από τα εισερχόμενα του παραλήπτη. Η τεχνολογία αυτή έχει εφαρμογή τόσο στα email που αποστέλλονται σε χρήστες του ProtonMail όσο και σε αυτά που αποστέλλονται σε μη χρήστες. Όπως και στο SnapChat, έχουμε προσθέσει έναν τρόπο ώστε να έχετε εφήμερη επικοινωνία.

Ελβετική SSL για την ασφάλεια της σύνδεσης σας

Χρησιμοποιούμε SSL για την προστασία της επικοινωνίας ανάμεσα στον διακομιστή μας και τον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα μηνυμάτων μεταξύ του διακομιστή μας και του υπολογιστή σας μεταδίδονται κρυπτογραφημένα, ωστόσο χρησιμοποιούμε SSL ώστε να προσθέσουμε ένα επιπλέον στρώμα προστασίας και να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος που φορτώνει ο περιηγητής σας δεν έχει αλλοιωθεί από τρίτο μέρος που εκτελεί επίθεση MITM (Man in the Middle) και υποκλέπτει την ροή δικτύου σας.

Η αρχή έκδοσης των SSL πιστοποιητικών μας (CA) είναι η SwissSign AG, μια κορυφαία ελβετική αρχή έκδοσης πιστοποιητικών SSL. Η επιλογή μιας αρχής πιστοποίησης με έδρα στην Ελβετία διασφαλίζει ότι η υποδομή SSL της αρχής δεν τελεί υπό τον έλεγο των κυβερνητικών υπηρεσιών των ΗΠΑ ή της ΕΕ. Με στόχο να επιτρέψουμε στους εξαιρετικά ευσυνείδητους σε θέματα ασφαλείας χρήστες να επαληθεύσουν ότι όντως συνδέονται με τον διακομιστή μας, έχουμε επίσης δημοσιεύσει το SHA1 και SHA-256 hash του δημοσίου κλειδιού SSL μας.

Επικοινωνήστε με ασφάλεια με άλλους παρόχους υπηρεσιών email

Ακόμη και η επικοινωνία σας με μη-ProtonMail χρήστες μπορεί να είναι ασφαλής

Υποστηρίζουμε την κρυπτογραφημένη επικοινωνία με μη-χρήστες του ProtonMail μέσω συμμετρικής κρυπτογράφησης. Όταν αποστέλλετε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα σε μη-χρήστη του ProtonMail, αυτός λαμβάνει έναν σύνδεσμο, ο οποίος φορτώνει το κρυπτογραφημένο μήνυμα στον περιηγητή του· το μήνυμα αυτό μπορεί στην συνέχεια να το αποκρυπτογραφήσει με την χρήση συνθηματικού που του έχετε δώσει. Μπορείτε επίσης να αποστέλλετε μη κρυπτογραφημένα μηνύματα σε Gmail, Yahoo, Outlook κ.ά., όπως ακριβώς με τα συνηθισμένα email.

Εύκολο στη χρήση

Κατανοητή Ασφάλεια για Όλους

Δημιουργήσαμε το ProtonMail, διότι διαπιστώσαμε ότι καμμία από τις υπάρχουσες υπηρεσίες ασφαλούς email που είναι διαθέσιμες σήμερα δεν είναι επαρκώς ασφαλής. Ωστόσο, μια ασφαλής υπηρεσία όπως το ProtonMail δεν μπορεί να βελτιώσει το τοπίο στον τομέα της ασφάλειας αν είναι υπερβολικά δύσκολο στη χρήση, αφού σε αυτή την περίπτωση κανείς δε θα το χρησιμοποιήσει. Από την αρχή σχεδιάσαμε το ProtonMail με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηστικότητα. Ως αποτέλεσμα, το ProtonMail είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Δεν χρειάζετε να εγκαταστήσετε τίποτα ούτε να διαχειριστείτε κλειδιά κρυπτογράφησης. Αν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail, το Thunderbird ή το Outlook, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ProtonMail.

 

 

Learn More About ProtonMail

Why Switzerland Threat Model Transparency Report Bug Bounty Program

Απόκτησε τον δικό σου ασφαλή λογαριασμό email
Δημιουργία Λογαριασμού

Proton Technologies AG

Route de la Galaise 32,
1228 Plan-les-Ouates
Geneva, Switzerland

Γενικά: Εμφάνιση email
Μέσα Ενημέρωσης: media@protonmail.com
Νομικές Πληροφορίες: legal@protonmail.com
Συνεργασίες: partners@protonmail.com

Κατάχρηση: abuse@protonmail.com
Για δικαστικές/αστυνομικές έρευνες
κάντε κλικ εδώ

Για αιτήματα υποστήριξης, παρακαλούμε επισκεφθείτε το
protonmail.com/support